Miten kotimaisena käsityönä valmistettujen tuotteidemme hinta muodostuu

ja minne rahasi menevät?

Tuotantoketjun vastuullisuus kuidun viljelijöistä valmiiksi tuotteiksi, sekä niiden huoltamiseen ohjaa kaikkia valintoja Jalon toiminnassa. Sen lisäksi, että tuotteet suunnitellaan, kaavoitetaan ja ommellaan täällä Jalon omassa ompelimossa Hyvinkään laidalla, toiminnassamme tarvitaan myös muualta ostettuja palveluita, materiaaleja ja raaka-aineita. Tavoitteena on käyttää kotimaisia ja vastuullisuudestaan huolehtivia yhteistyökumppaneita aina kun mahdollista. Koska Suomesta ei kuitenkaan enää löydy tuotantoa useille tarvitsemillemme tarvikkeille ja materiaaleille, valtaosa niistä tulee Suomen ulkopuolelta – tarkkaan valituilta, vastuullisilta eurooppalaisilta toimijoilta.

Käytettävien materiaalien vastuullisuus ja läpinäkyvyys niiden kuidusta alkaen on ollut prosessi, jossa tietoisuus ja vaatimustaso ovat itsellänikin yrittäjyysvuosieni mittaan vain kasvaneet. Eikä tietenkään riitä, että materiaalit ovat vastuullisia, vaan niiden on oltava myös laadultaan parhaita. Vuosien työn tuloksena olen onnistunut löytämään sellaiset materiaalit ja yhteistyökumppanit, jotka vastaavat täydellisesti Jalon arvomaailmaan ja laatuvaatimuksiin.

Jalon tuotteiden hinnanmuodostuksen voisi karkeasti jakaa neljään osaan, joista yhden osan muodostaa materiaalit ja tarvikkeet, toisen Jalon omassa ompelimossa tapahtuva valmistustyö, kolmannen kaikki muut yrityksen pyörimiseen vaadittavat toimet ja neljännen arvonlisävero. Tämä suhde hieman vaihtelee tuotteisiin käytettävän valmistusajan ja tarvittavien materiaalien mukaan. Olen avannut hinnanmuodostusta kolmen mekkoesimerkin avulla alla oleviin kuviin.

Alla olevista kuvista saat käsityksen, miten Jalon tuotteiden hinta muodostuu ja mihin tuotteista maksamasi rahat päätyvät.